Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski nagrodzony medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski otrzyma medal 75-lecia Misji Jana Karskiego „za wypełnienie pro bono misji obrończej niewinnie skazanego Tomasza Komendy poprzez procesowe doprowadzenie do uniewinnienia go oraz w osobnym postępowaniu sądowym do zasądzenia należnego mu odszkodowania i zadośćuczynienia. Po prostu za pokazanie Polakom, że wymiar sprawiedliwości nie może być wymiarem niesprawiedliwości. Za przywrócenie elementarnego sensu pojęciom winy i kary”. Medal został wybity w trzydziestu egzemplarzach i jest przyznawany przez Towarzystwo Jana Karskiego.

W imieniu całej społeczności Wydziału Prawa i Administracji UJ, gratulujemy Laureatowi tego wyjątkowego wyróżnienia.