Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

28.10.2020 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Wobec licznych zapytań i petycji ze strony studentów, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów wystosowała wniosek o ustalenie dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 28.10.2020 r., w wymiarze całego dnia.

Po konsultacji z prodziekanami do spraw studiów przychylam się do wniosku WRSS o udzielenie zwolnienia od zajęć dydaktycznych w środę 28 października 2020 r. Poza zajęciami prowadzonymi w formie asynchronicznej pozostałe zajęcia powinny zostać odrobione w sposób ustalony przez prowadzących zajęcia.
 
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
dziekan WPiA UJ