Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na zatrudnienie doktoranta - stypendysty

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Teorii Prawa)

Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta

Ilość miejsc: 1

Wymagania:

  • Tytuł magistra prawa, filozofii lub nauk pokrewnych (w tym psychologia, ekonomia i inne nauki pokrewne),
  • Przygotowywanie pracy doktorskiej z szeroko rozumianego zakresu filozofii prawa, filozofii czy metodologii nauk społecznych, filozofii nauki,
  • Zainteresowania naukowe związane z filozofią prawa lub nauki,
  • Udokumentowane osiągnięcia naukowe (publikacje, wystąpienia konferencyjne),
  • Biegła znajomość języka angielskiego, ewentualnie również innych języków obcych.

Opis zadań:

Poszukiwana osoba powinna cechować się szerokimi zainteresowaniami naukowymi, w szczególności dotyczącymi podstaw naukowych nauk społecznych. Stypendysta będzie pracował w ramach projektu NCN „Postęp naukowy w prawoznawstwie” kierowanego przez dr Mateusza Klinowskiego.

Do głównych zadań stypendysty będą należała pomoc w realizacji zadań badawczych dotyczących: a) zagadnienia naturalizacji oraz wewnętrznej i zewnętrznej integracji prawoznawstwa, b) oceny poprawności analizy pojęciowej jako narzędzia prawoznawstwa,  c) zagadnienia pojęć intencjonalnych oraz emergencji, d) programu pozytywizmu w odniesieniu do prawoznawstwa, e) linearności i kumulatywności postępu naukowego, f) konstruktywizmu w roli ogólnej teorii wiedzy i nauki, g) teorii narracji strategicznych i jej modyfikacji, h) teorii krytycznych innowacji rynkowych.

Do zadań stypendysty będzie należało również: pomoc w technicznym opracowaniu tekstów naukowych, pomoc organizacyjna w projekcie.

Typ konkursu NCN: OPUS 18

Termin składania ofert: 04.10.2020, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres mateusz.klinowski@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium obejmuje maksymalnie czas 36 miesięcy, całość wynagrodzenia Stypendysty za ten okres wynosi 84 000 zł, co daje średnio 2333 zł netto na miesiąc. Data rozpoczęcia pobierania stypendium październik 2020 r.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

  • CV zawierającego informacje dotyczące doświadczenia i dotychczasowych osiągnięć naukowych,
  • podpisanej przez kandydata informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (link znajduje się na: https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia)
Szczegółowe informacje: Dr  Mateusz Klinowski mateusz.klinowski@uj.edu.pl