Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Stypendia na pobyt badawczy we Francji

Ambasada Francji w Polsce i Campus France ogłaszają konkurs stypendialny dla naukowców pragnących prowadzić badania we Francji.

 

  • O stypendium mogą ubiegać się naukowcy nie będący obywatelami Francji, ze stopniem doktora, pracujący w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu.
  • Czas trwania projektu musi wynosić od 1 do 3 miesięcy – pobyt badawczy musi odbyć się między 01/01/2021 a 31/12/2021
  • Wysokość stypendium: 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
  • Termin składania wniosków: 23/10/2020 o godz. 12.00

Więcej informacji: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy