Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Zmarł Prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor UJ w latach 1999-2005

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Franciszka Ziejki

ur. 3 października 1940 w Radłowie, zm.19 lipca 2020 r. w Krakowie,

profesora nauk humanistycznych, historyka literatury,

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1999–2005,

poprzednio w okresie dwóch kadencji Prorektora UJ do spraw ogólnych,

Dziekana Wydziału Filologicznego (1990-1993),

Przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa,

Przewodniczącego a wcześniej Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2002–2005),

członka Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów, Komitetu Polska w Zjednoczonej Europie przy Prezydium  Polskiej Akademii Nauk, Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności (od 1996 r.), PEN Clubu,

Wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, Kierownika Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski,

Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2005 r.),

Autora i redaktora licznych publikacji naukowych, w tym m.in.: W kręgu mitów polskich (1977), Paryż młodopolski (1993), Poeci, misjonarze, uczeni. Z dziejów kultury i literatury polskiej (1998) oraz sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych,

Człowieka oddanego całym swoim Życiem Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Nauce.

 

Rodzinie Zmarłego

wyrazy współczucia składają

 

dziekan Jerzy Pisuliński wraz z całą Społecznością Wydziału Prawa i Administracji UJ