Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym nr 2019/33/B/HS5/01664 pt. „Empatia jako wyzwanie. Przykład polskich sędziów” (NCN OPUS 17)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Socjologii Prawa)

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Ilość miejsc: 1

Wymagania:

 • odbywanie studiów doktoranckich w zakresie prawa lub psychologii

 • przygotowywanie dysertacji doktorskiej w zakresie podejmowania decyzji prawnych lub prawa i emocji, ale także posiadanie szerszej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz humanistyki.

 • wiedza i wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu badań empirycznych.

 • publikacje w zakreślonym wyżej zakresie

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Empatia jako wyzwanie. Przykład polskich sędziów” kierowanego przez dr. hab. Mateusza Stępnia, prof. UJ.

Do głównych zadań stypendysty będą należały:

 • rozwijanie teoretycznych ram projektu

 • współtworzenie scenariuszy badań empirycznych

 • współprowadzenie badań pilotażowych

 • współprowadzenie badań empirycznych (ankieta, wywiady, analiza uzasadnień)

 • współautorstwo tekstów związanych z empatią sędziowską

 • współprowadzenie badan pilotażowych,

 • współprowadzenie opracowywanie wyników badan empirycznych: ankiet, wywiadów, analizy uzasadnień sądowych (zwłaszcza transkrypcje wywiadów pogłębionych, kodowanie danych).

Typ konkursu NCN: OPUS 17

Termin składania ofert: 1.02.2020, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres mateusz.stepien@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium obejmuje 30 miesięcy, całość wynagrodzenia Stypendysty wynosi 105000 zł, co daje 3500 zł netto na miesiąc.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

Szczegółowe informacje:

Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ

mateusz.stepien@uj.edu.pl