Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Stypendium kancelarii Linklaters C Wiśniewski i Wspólnicy dla kierunku „Intellectual Property and New Technologies”.

Uprzejmie informujemy o konkursie stypendialnym kancelarii Linklaters C Wiśniewski i Wspólnicy dla kierunku „Intellectual Property and New Technologies”, studia magisterskie II stopnia w języku angielskim w roku akademickim 2019/20.

Stypendium w wysokości 1200 euro przeznaczone jest na zwolnienie z części opłaty za studia dla laureata konkursu stypendialnego O stypendium mogą ubiegać się absolwenci kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uj, na którym uzyskali tytuł magistra prawa ze średnia co najmniej 4.0 oraz nie korzystali w trakcie studiów z powtarzania roku. Studentowi, któremu zostanie przyznane stypendium może ubiegać się do odbycia w kancelarii Linklaters C Wiśniewski i Wspólnicy praktyki studenckiej w trakcie trzeciego semestru studiów.

Termin złożenia wniosku o stypendium: 10.07.2019 r. W sprawach konkursu, prosimy o kontakt na adres studiów ip@uj.edu.pl.