Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

VI Ogólnopolska Konferencja Kryminologiczna pt. „Bezpieczeństwo-Komunikacja-Wypadki”

Uniwersytet Jagielloński, Aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24 5-6 kwietna 2019 roku

Katedra Kryminologii UJ oraz Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ. Organizują VI Ogólnopolską Konferencja Kryminologiczna pt. ”Bezpieczeństwo-Komunikacja- Wypadki”.

Każda z corocznych konferencji poświęcona jest zagadnieniom istotnym z punktu widzenia analizy, opisu oraz zapobiegania przestępczości określonego rodzaju. Przedmiotem tegorocznej Konferencji jest przestępczości przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Pierwszy dzień Konferencji jest dniem, w którym eksperci (praktycy i teoretycy prawa) prezentują wystąpienia obejmujące zagadnienia związane problematyką Konferencji. Dzień drugi stanowi okazję do zaprezentowania wystąpień młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów zainteresowanych omawianymi zagadnieniami.

Wśród zagadnień szczegółowych będących przedmiotem analizy znajdą się m.in. zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za przestępstwa i wykroczenia w komunikacji, w tym zagadnienia związane z szczególności odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia w ruchu lądowym, a także karnym i pozakarnym metodom przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w komunikacji.

Analiza wskazanej problematyki odnosić się będzie do rozwiązań przyjętych w aktualnie obowiązujących unormowaniach prawnych, a także będzie miała na celu wskazanie propozycji de lege ferenda, które mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności reakcji karnej na czyny polegające na naruszeniu bezpieczeństwa w komunikacji.

Z racji kryminologicznego charakteru Konferencji przedmiotem analizy będą także społeczne aspekty wyżej wskazanych zjawisk oraz możliwości ich ograniczania z uwzględnieniem innych niż prawnokarne działań.

Program Konferencji oraz inne informacje dostępne są na stronach: