Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Uchwała Rady WPiA UJ ws. współczynnika kosztochłonności prowadzenia studiów na kierunku prawo

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego sprzeciwia się propozycji określenia w projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 2018 r. współczynnika kosztochłonności prowadzenia studiów na kierunku prawo oraz badań w zakresie nauk prawnych na poziomie 1, przy jednoczesnym znaczącym wzroście współczynnika kosztochłonności prowadzenia studiów i badań w innych dyscyplinach naukowych. Skutkiem tej decyzji będzie obniżenie finansowania studiów i badań w zakresie nauk prawnych w sytuacji, gdy oczekuje się od uczelni zwiększenia jakości kształcenia oraz podniesienia poziomu prowadzonych badań, co nie jest możliwe bez dodatkowych środków na ten cel przeznaczonych z budżetu państwa.

Brak jest jednocześnie uzasadnienia dla różnicowania - w porównaniu do prowadzenia studiów i badań w zakresie nauk prawnych - współczynnika kosztochłonności prowadzenia studiów i badań w zakresie np. nauk o polityce i administracji, dla których określono współczynnik kosztochłonność na poziomie 1,5; dla nauki o komunikacji społecznej i mediach - 1,5; nauki o zarządzaniu i jakości - 2. Proponujemy, aby współczynnik kosztochłonności dla studiów oraz badań w zakresie nauk prawnych wynosił co najmniej 2."

 

Download files
pdf
Uchwała nr 1/I.2019 z dnia 21 stycznia 2019