Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Podsumowanie rankingów wydziałów prawa i administracji w 2018 roku.

Kolejny już rok Wydział Prawa i Administracji UJ zachowuje pierwsze miejsce we wszystkich prowadzonych rankingach dotyczących studiów prawniczych oraz administracyjnych. Istotna jest zarówno przewaga z jaką wygrywamy, ale również powtarzalność utrzymywania pierwszego miejsca. Wpływ na świetne wyniki ma wysoko oceniana jakość kształcenia, ale również doskonałe wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze uzyskiwane przez naszych absolwentów. Warto w tym miejscu omówić poszczególne rankingi, każdy z nich opracowywany jest w oparciu o szczegółowe kryteria.

Dziennik Gazeta Prawna

DGP opiera swój ranking o ankietę składającą się z kilkudziesięciu pytań. W tym roku maksymalnie można było uzyskać  119,5 pkt, w kategoriach: kadra (40,5 pkt), jakość i warunki kształcenia (43,5 pkt), wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (25,5 pkt) oraz zdawalność na aplikacje prawnicze  (10 pkt). WPIA UJ uzyskał 107,6, WPiA UW 103,95 a podium uzupełnił Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wynikiem 103,5.

LINK

Liczba wygranych: 8 ostatnich lat

„Rzeczpospolita”

Ranking przeprowadzony został na podstawie zmienionej metodologii. Jednostki były oceniane w trzech kategoriach. Brano pod uwagę potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 40 pkt. WPIA UJ uzyskał 25,56 pkt, na drugiej pozycji znalazł się Uniwersytet Warszawski, który zebrał 0,2 pkt mniej. Trzecie miejsce zajął natomiast – awansując na podium rankingu względem poprzedniego roku – Uniwersytet Wrocławski z wynikiem 24.12 pkt.

Największą przewagę uzyskaliśmy w kategorii egzaminów wstępnych oraz współpracy międzynarodowej.

LINK

Liczba wygranych: 7 ostatnich lat

Perspektywy

Ranking portalu Perspektywy.pl dotyczy kierunków studiów i w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 11 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. Administracja i prawo są oceniane m.in. pod względem: prestiżu, ekonomicznych losów absolwentów, potencjału akademickiego i efektywności naukowej. Prawo dodatkowo jest oceniana pod względem wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

W edycji 2018 roku oba oceniane kierunki WPiA UJ zajmują pierwsze miejsce (100 pkt). W przypadku administracji na drugim miejscu znajduje się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (94.8 pkt)a na trzecim Uniwersytet Łódzki (72.9 pkt)

Ranking perspektyw jest dodatkowo nietypowy gdyż, jako jedyni bada prestiż kierunku w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry akademickiej (2100 profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Mierzona jest również efektywność naukowa  przy pomocy bazy SCOPUS z lat 2014-17 (FWCI -Field-Weighted Citation Impact, cytowalność oraz liczba publikacji).

LINK:

Liczba wygranych: 2