Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Posiedzenie WKDJK w dniu 14 listopada 2013 r.

Na posiedzeniu Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia w składzie plenarnym, które odbyło się w dn. 14 listopada 2013 r., zatwierdzone zostały raporty roczne oceny realizacji efektów kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ za rok akademicki 2012/13. Dotyczyły prowadzonych kierunków studiów:

  • Prawo – Stacjonarne, niestacjonarne jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim
  • Administracja – Stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • Administracja – Stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Wszystkie raporty zaakceptowane zostały przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dn. 18 listopada 2013 r.