Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie „Homo consumens, Homo ecologicus - test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów”

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Prawa Cywilnego)

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Ilość miejsc: 1

Wymagania:

 • dyplom magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej (pożądana praca magisterska z zakresu prawa konsumenckiego)
 • odbywanie studiów doktoranckich w zakresie prawa
 • znajomość języków obcych (wymogiem minimalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1)
 • pożądana wiedza i doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie prawa konsumenckiego oraz powiązania prawa i ekologii, jak również opublikowane prace naukowe w tym zakresie

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Homo consumens, Homo ecologicus - test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów” kierowanego przez prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Do głównych zadań stypendysty będzie należało prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie analiz i przynajmniej jednej publikacji naukowej w następującym zakresie:

 • Terminologia i metodologia prawa i ekologii w prawie prywatnym
 • Kwestie ogólne wpływające na ekologiczną efektywność dyrektywy 2019/771
 • Szczególne rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2019/771 wpływające na jej efektywność ekologiczną
 • Weryfikacja możliwości i konsekwencji inkorporacji kryterium ekologicznej efektywności do prawa prywatnego, w szczególności w ramach regulacji umów sprzedaży
 • Paradygmat ochrony konsumenta w przypadku umów sprzedaży a postulat efektywności ekologicznej - poszukiwanie optimum
 • Opracowanie projektu ekologicznie efektywnego prawa umów

Typ konkursu NCN: Maestro 11

Termin składania ofert: 28.06.2020, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres ecosales@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium obejmuje 12 miesięcy, całość wynagrodzenia Stypendysty wynosi 18.000 zł brutto, co daje 1.500 zł brutto na miesiąc.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

 • CV zawierającego zwłaszcza informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych) – ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wykazujących spełnienie wymagań konkursowych
 • podpisanej przez kandydata informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (link znajduje się na: https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia,  oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie).

Szczegółowe informacje:

prof. dr. hab. Fryderyk Zoll: ecosales@uj.edu.pl, fryderyk.zoll@uj.edu.pl