Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

6.05.2019

godz. 8:00

Filip Gołba, Katedra Teorii Prawa (uczestnik studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki

Tytuł rozprawy: Determinacy of adjudication: ostudy on objectivity of legal judgements

godz. 10:00

Jakub Doliński, Katedra Prawa Własności Intelektualnej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Ewa Nowińska

Tytuł rozprawy: Tłumaczenie w prawie autorskim

godz. 12:00

Angelika Kozyra, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł

Tytuł rozprawy: Obrona spółek publicznych przed wrogim przejęciem

godz. 14:00

Potok Radosław, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł

Tytuł rozprawy: Wykorzystywanie informacji poufnych w grze giełdowej

13.05.2019

godz. 8:00

Maciej Gibiński, Katedra Postępowania Administracyjnego (poza studiami doktoranckimi)

Promotor: Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

Tytuł rozprawy: Jednostka wykonująca działalność leczniczą

godz. 10:00

Dorota Długosz, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (uczestnik studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Tytuł rozprawy: Kognicja sądu rejestrowego w sprawach z zakresu prawa spółek

godz. 14:00

Paweł Banaś, Katedra Teorii Prawa (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki

Tytuł rozprawy: Truth and truth-makers in legal discourse

20.05.2019

godz. 10:00

Bohdan Widła, Katedra Prawa Własności Intelektualnej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Matlak

Tytuł rozprawy: Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

godz. 12:00

Paulina Jabłońska, Zakład Prawa Wyznaniowego i Kościelnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Zdzisław Zarzycki

Promotor pomocniczy: Dr Katarzyna Krzysztofek

Tytuł rozprawy: Wolność sumienia i wyznania osoby małoletniej w Polsce w latach 1918-2014

godz. 14:00

Tomasz Kocurek, Katedra Historii Prawa Polskiego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Nieślubność urodzenia w świetle akt Sądu Okręgowego w Rzeszowie w latach 1920-1939

27.05.2019

godz. 9:00

Tomasz Zielenkiewicz, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Bartosz Brożek

Tytuł rozprawy: Ochrona konkurencji. Aspekty teoretyczne i analiza ekonomiczna

godz. 11:00

Maciej Andrzejewski, Katedra Postępowania Karnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Promotor pomocniczy: Dr Paweł Czarnecki

Tytuł rozprawy: Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym