Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

01.07.2019

godz. 10:00

Łukasz Czarnecki, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego (poza studiami doktoranckimi)

Promotor: Prof. dr hab. Marian Grzybowski

Tytuł rozprawy: Fenomen prezydencjalizmu meksykańskiego w kontekście transformacji ekonomicznej i politycznej 1980-2015

godz. 12:00

Dagmara Daniec-Cisło, Katedra Prawa Konstytucyjnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Tuleja

Tytuł rozprawy: Pozycja prawna instytucji kościelnych w świetle zasady autonomii, niezależności i współdziałania Państwa oraz Kościoła Katolickiego

08.07.2019

godz. 09:00

Łukasz Folak, Katedra Prawa Administracyjnego (uczestnik studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Jan Zimmermann

Tytuł rozprawy: Zasada proporcjonalności w prawie administracyjnym