Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

2.03.2020

godz. 10:00

Monika Ryszczyk, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Tytuł rozprawy: Łączenie banku działającego w formie spółki akcyjnej

9.03.2020

godz. 10:00

Paulina Witczak-Bruś, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Prawa Karnego

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Tytuł rozprawy: Karnoprawne aspekty zjawiska macierzyństwa zastępczego

16.03.2020

godz. 10:00

Michał Toruński, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Postępowania Karnego

Promotor: Dr hab. Adam Górski, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Prawo do tłumaczenia w polskim procesie karnym w multicentrycznym porządku prawnym

23.03.2020

godz. 12:00

Joanna Dropińska-Bysiek, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

Promotor: Dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska

Tytuł rozprawy: Lokalizacja farm fotowoltaicznych na obszarach nieobjętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

30.03.2020

godz. 12:00

Magdalena Tokarska, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Postępowania Karnego

Promotor: Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Prawo pokrzywdzonego przestępstwem do inicjowania postępowania