Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

14.01.2019

godz. 12:00

Łukasz Lizis, Katedra Prawa Karnego (uczestnik studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Prawnokarne środki zwalczania terroryzmu w świetle regulacji brytyjskich oraz polskiego prawa karnego - studium prawnoporównawcze

21.01.2019

godz. 9:00

Marcin Hotel, Katedra Polityki Gospodarczej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Zasady ujawniania informacji poufnych na rynku kapitałowym

godz. 11:00

Marcin Banasik, Katedra Postępowania Administracyjnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Tadeusz Kiełkowski

Tytuł rozprawy: Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej