Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta udziału w projekcie badawczym

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Katedra Bezpieczeństwa Narodowego)

Nazwa stanowiska: wykonawca w projekcie (doktorant)

Ilość miejsc: 1

Wymagania:

  • dyplom magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej (pożądana praca magisterska z zakresu prawa energetycznego/prawa gospodarczego)
  • odbywanie studiów doktoranckich w zakresie prawa
  • znajomość języków obcych (wymogiem minimalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1)
  • pożądana wiedza i doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie prawa energetycznego, jak również opublikowane prace naukowe w tym zakresie

Opis zadań:

Doktorant będzie pracował w ramach projektu „Decarbonization of the energy sector in Poland-a threat or an opportunity for Poland’s security?” kierowanego przez dr Wiktora Hebdę. Do głównych zadań doktoranta będzie należało prowadzenie badań naukowych, w tym wyjazdy badawcze (krajowe, zagraniczne), udział w konferencjach (krajowe, zagraniczne) oraz przygotowywanie publikacji naukowych przeznaczonych do prestiżowych czasopism (w ramach pracy zespołowej) w zakresie dekarbonizacji polskiej energetyki (w kontekście prawnym, politycznym i technologicznym).

Typ konkursu: Laboratoria Młodych (Young Labs) w ramach POB Anthropocene w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Termin składania ofert: 20.10.2021, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: wiktor.hebda@uj.edu.pl

Miejsce pracy: Kraków (możliwość pracy zdalnie)

Wynagrodzenie: całość wynagrodzenia doktoranta wynosi 34.456 zł brutto (24 miesiące), co daje ok. 1.436 zł brutto na miesiąc.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

  • CV zawierającego zwłaszcza informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacji w czasopismach naukowych; osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych) – ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wykazujących spełnienie wymagań konkursowych

Szczegółowe informacje:

Dr Wiktor Hebda: wiktor.hebda@uj.edu.pl