Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

13.03 - wykład gościnny

W dniu 13 marca 2021 roku, wykład gościnny pt. „Metodologia badania prawa w procesie kształtowania się cywilizacji informacyjnej" wygłosi Pan dr hab. Jacek Janowski, prof. PW –  profesor w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych przede wszystkim z zakresu: bezpieczeństwa informacyjnego, administracji elektronicznej, prawa Internetu, cywilizacji informacyjnej, ewolucji kultury prawnej, informatyzacji administracji publicznej, elektronizacji postępowań sądowych, elektronizacji informacji o prawie, zastosowań bioetycznych, postulatów infoetyki, zarządzania w globalnym społeczeństwie informacyjnym oraz nauczania informatyki prawniczej.