Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie dla IV roku

Szanowni Państwo Doktoranci IV roku!

W imieniu Pana Profesora Andrzeja Dziadzio - kierownika studiów, uprzejmie informuję tych z Państwa (także przebywających na urlopach), którzy jeszcze nie złożyli wniosku do Rady Dyscypliny o wyznaczenie promotora, że posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Prawne odbędzie się 22 czerwca 2020 r.

Kompletne wnioski można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji UJ

ul. Gołębia 24, pok. 61

31-007 Kraków

bądź pocztą elektroniczną (skan) na adres: krzysztof.kopacz@uj.edu.pl; grazyna.troll@uj.edu.pl

Równocześnie, pragnę Państwu przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim (uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. z późn. zm.) złożenie wniosku o wyznaczenie promotora jest obowiązkiem doktoranta niezbędnym do zaliczenia IV roku i ukończenia studiów.

Z wyrazami szacunku!

Grażyna Troll

Dziekanat Studiów Doktoranckich