Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku

w sprawie: szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, z późn zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające:

 1. w marcu 2020 roku – ulegają przedłużeniu do dnia 31 maja 2020 roku;
 2. w kwietniu 2020 roku – ulegają przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 roku;
 3. w maju 2020 roku – ulegają przedłużeniu do dnia 31 lipca 2020 roku.

§ 2

Do dnia 30 września 2020 roku o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z przyczyn związanych z wprowadzeniem w Polsce ograniczeń z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się także studenci pierwszego roku studiów.

§ 3

Opłaty, o których mowa w § 1, niezależnie od przedłużenia terminu ich wnoszenia określonego niniejszym zarządzeniem, powinny zostać wniesione przed ukończeniem studiów.

§ 4

 1. Osoby, które opuściły dom studencki lub Dom Doktoranta UJ, ale nie wykwaterują się z nich do dnia 5 kwietnia 2020 roku i nie planują powrotu przed przywróceniem w Uniwersytecie Jagiellońskim normalnego trybu pracy wnoszą opłaty za miejsce:
  1. w domu studenckim w wysokości:
   1. 210 złotych brutto w pokoju wieloosobowym,
   2. 220 złotych brutto w pokoju jednoosobowym;
  2. w Domu Doktoranta UJ w wysokości:
   1. 210 złotych brutto w pokoju wieloosobowym,
   2. 275 złotych brutto w pokoju jednoosobowym.
 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 roku do czasu przywrócenia w Uniwersytecie Jagiellońskim normalnego trybu pracy.

   

 3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje pod warunkiem złożenia przez mieszkańca domu studenckiego lub Domu Doktoranta UJ do dnia 7 kwietnia 2020 roku oświadczenia, którego formularz zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej mieszkańca i udostępniony na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   

 4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, odstępuje się od naliczania odsetek za opóźnienie od opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich lub Domu Doktoranta UJ.

   

 5. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich UJ CM reguluje odrębne zarządzenie Prorektora ds. Collegium Medicum.

   

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie do pobrania