Publiczne obrony rozpraw doktorskich
ul. Gołębia 24, sala nr 30

22.01.2018

godz. 09:00

Izabela Nowacka, Katedra Prawa Cywilnego (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Tytuł rozprawy: Umowa o dostarczenie treści cyfrowych

29.01.2018

godz. 10:00

Paulina Sołtys, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej (poza studiami)

Promotor: Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Tytuł rozprawy: Ochrona rodzicielstwa w prawie polskim a standardy prawa ponadnarodowego