Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie i złożenie ich w Dziale Nauczania UJ. Szczegóły dostępne dla doktorantów dostępne są na http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

Uczelniany Koordynator Programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim

mgr Magdalena Czachor

magdalena2.kedziora@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 53

Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ

ul. Gołębia 24, pok. 17

31-007 Kraków

Informacje o Programie MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim

Koordynator Programu MOST dla doktorantów WPiA

mgr Grażyna Troll

grazyna.troll@uj.edu.pl

tel. 12 663 10 91

ul. Bracka 12, pokój 301 - III piętro

31-005 Kraków