Pomoc materialna na WPiA UJ

  • Adres:
     Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2 pok. 310, 31-007 Kraków
  • Przyjmowanie studentów:
    wtorek-piątek 11.00-14.00

 

 

Koordynator

mgr Stanisław Regiec

tel. 12-663-1558

stanislaw.regiec@uj.edu.pl