Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Can-Pack

„Can – Pack" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie od wielu lat wspiera finansowo różnego rodzaju przedsięwzięcia naukowe podejmowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym również na Wydziale Prawa i Administracji. Na podkreślenie zasługuje wsparcie współpracy Wydziału Prawa i Administracji UJ z Narodowym Uniwersytetem „Akademia Kijowsko-Mohylańska" w Kijowie. Dzięki przekazywanym corocznie przez „Can-Pack" S.A. środkom możliwe było utworzenie na Wydziale Prawa i Administracji UJ funduszu stypendialnego, z którego przyznawane są stypendia studentom oraz doktorantom UJ wyjeżdżającym na studia lub pobyty badawcze na „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej" oraz dla studentów i doktorantów ukraińskich przejeżdżających na studia do Krakowa. „Can-Pack" S.A. wspiera również organizację międzynarodowych konferencji naukowych i seminariów organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, w tym:

  • polsko – niemieckie seminarium z prawa podatkowego we wrześniu 2010 r.
  • międzynarodową konferencję z okazji 200-lecia austriackiego kodeksu cywilnego w czerwcu 2011 r. pod patronatem Ministrów Sprawiedliwości Austrii i Polski

Prawnicy „Can-Pack" S.A. uczestniczyli także w zajęciach poświęconych międzynarodowemu postępowaniu arbitrażowemu i umowom międzynarodowej sprzedaży towarów w ramach przygotowań drużyny studentów prawa UJ do udziału w konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu.

„Can-Pack" S.A. jest także wyłącznym partnerem korporacyjnym Drużyny UJ uczestniczącej w finałowym konkursie Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (FDI Moot).