Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł dr hab. Wojciech Dadak (1960-2021)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2021 r. zmarł

dr hab. Wojciech Dadak

adiunkt w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr  hab. Wojciech Dadak urodził się 2 maja 1960 r. w Trzebini. Studia prawnicze na WPiA UJ odbył w latach 1979–1984. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Kryminologii UJ, najpierw jako asystent stażysta, następnie jako asystent i adiunkt. Równolegle do pracy naukowej uzupełniał swoje wykształcenie w zakresie nauk społecznych. W latach 1984 – 1987 odbywał studia psychologiczne, a w latach 1988 – 1991 studia socjologiczne na UJ. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1994 r. na podstawie rozprawy na temat przestępstwa samouwolnienia z art.256 k.k. z 1969 r., zaś stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii uzyskał na WPiA UJ w 2012 r. na podstawie rozprawy pt. Grzywna samoistna w stawkach dziennych (Warszawa 2011). Był stypendystą Max-Planck Gesellschaft.

Dr  hab. Wojciech Dadak był zaangażowany w działalność organizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniąc funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw studenckich oraz członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw studenckich. Od roku 2017 był członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do głównych obszarów zainteresowań badawczych dr hab. Wojciecha Dadaka należały prawna i kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej, problematyka orzekania wykonywania kar i środków karnych, strategie i metody zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwo publiczne. Był cenionym ekspertem w tych obszarach i autorem wielu publikacji naukowych z tego zakresu.

Dr hab. Wojciech Dadak był od 2004 r. opiekunem Koła Naukowego Kryminologii TBSP UJ. Pod jego opieką od 2015 r. organizowane były doroczne konferencje ekspercko-studenckie dotyczących różnych obszarów przestępczości. Materiały z tych konferencji ukazywały się w specjalnej serii wydawniczej pod jego redakcją.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 grudnia 2021 roku o godz.12:00 w kościele Św. Barbary w Trzebini-Krystynowie, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 49a, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.