Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

03.12 – Seminarum Katedry Prawa Konstytucyjnego w związku z 5. rocznicą śmierci Prof. Pawła Sarneckiego

 W związku z piątą rocznicą śmierci śp. Prof. dr. hab. Pawła Sarneckiego – wieloletniego Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie, w gronie byłych współpracowników Pana Profesora zrodziła się idea zorganizowania specjalnego seminarium naukowego. Celem seminarium jest nie tylko uczczenie pamięci Zmarłego, przywołanie Jego cennego dorobku naukowego, ale również szersza refleksja nad obowiązującą Konstytucją RP, a więc aktem prawnym, w przygotowaniu którego Profesor Paweł Sarnecki aktywnie i twórczo uczestniczył. 

Z tak określonymi zamierzeniami organizatorów ściśle koresponduje treść dwóch referatów, które zaprezentują Pani prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz – „Profesor Paweł Sarnecki jako ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego”, oraz Pan prof. dr hab. Leszek Garlicki – „Konstytucja RP – podstawowe założenia i obawy jej twórców oraz ich weryfikacja w praktyce”. Następnie przewidziana jest otwarta dyskusja, w trakcie której wszyscy Uczestnicy zaproszeni są do podzielenia się swoimi przemyśleniami dotyczącymi zaprezentowanych wystąpień naukowych, ale też refleksjami, jakie towarzyszą ich wspomnieniom o Panu Profesorze Pawle Sarneckim. 

Ze względu na wymogi epidemiologiczne Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej – w piątek, 3 grudnia 2021 r. o godz. 16:00. Osoby pragnące wziąć bezpośredni udział w wydarzeniu, proszone są o przybycie do Sali Audytoryjnej WPiA UJ, mieszczącej się w Pałacu Larischa, przy ul. Brackiej 12 w Krakowie, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru na adres mailowy: marcin.krzeminski@uj.edu.pl w terminie do 26 listopada 2021 r., i otrzymaniu stosownego potwierdzenia. Istnieje również możliwość uczestnictwa w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy Webex, przy użyciu następującego adresu: https://wpiauj.webex.com/wpiauj/j.php?MTID=md12e8c03fd7144a3e3bf4a9c56d07cfe