Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji anglojęzycznych studiów magisterskich „Intellectual Property and New Technologies”

Trwa rekrutacja na studia magisterskie II stopnia „Intellectual Property and New Technologies” realizowane przez WPiA we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem Patentowym RP.

Studia są oferowane jako jeden z dziewięciu prestiżowych programów w ramach tzw. Joint WIPO Master Programs in Intellectual Property.

Oferta studiów skierowana jest do studentów i absolwentów kierunku prawo, administracja oraz Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, którzy chcą uzyskać, pogłębić oraz uaktualnić swoją wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii. W poprzednich edycjach studiów większość uczestników stanowili praktycy, co powoduje, że studia są nie tylko miejscem zdobywania wiedzy teoretycznej, ale także wymiany doświadczeń praktycznych, odpowiadających potrzebom związanym z funkcjonowaniem specjalistycznego sądownictwa w sprawach z zakresu własności intelektualnej oraz potrzebom rynku usług prawniczych.

W ramach standardowego toku kształcenia studia wykorzystują metodę kształcenia na odległość i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule. Zgodnie z założeniami programu, zajęcia w trybie stacjonarnym prowadzone są wyłącznie w 2 semestrze (14 tygodni) w ciągu dwóch dni w tygodniu (z zastrzeżeniem, że ostateczny harmonogram zajęć w roku akademickim 2021/2022 będzie zależny od sytuacji pandemicznej i trybu zajęć na UJ). Materiały e-learningowe wraz z praktycznymi ćwiczeniami są dostępne dla uczestników studiów w wybranym przez nich czasie na platformie zdalnego nauczania Blackboard.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ, wiodących ośrodków naukowych z zagranicy (Londyn, Amsterdam, Monachium, Alicante, Singapur), ekspertów WIPO i UPRP oraz praktyków z branży nowych technologii. Zajęcia są prowadzone wyłącznie jest w języku angielskim, co stanowiąc dodatkowy atut studiów, podnosi kompetencje absolwentów oraz przygotowuje ich do pracy z klientami zagranicznymi na arenie międzynarodowej.

Rekrutacja trwa do 23 sierpnia 2021 r.

Rejestracja i zapisy na studia

Więcej informacji o programie

E-mail: ip@uj.edu.pl