Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blackboard na WPiA UJ!

Od 1 marca wybrane przedmioty na Wydziale Prawa i Administracji będą prowadzone pilotażowo na nowej platformie e-learningowej Blackboard.

Wersja Blackboard Learn Ultra to najnowsza odsłona systemu, oferowana jako usługa w chmurze, wyróżniająca się atrakcyjnym interfejsem oraz intuicyjnością obsługi. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia realizację zajęć na odległość zarówno w formule „wirtualnej klasy” jak i zajęć hybrydowych. Posiada wbudowane narzędzia wideokonferencyjne, egzaminacyjne, zwiększające dostępność i pozwalające łatwiej zarządzać nauką na odległość. Blackboard umożliwa integrację innych rozwiązań dostępnych na WPiA np. Microsoft TEAMS, CISCO Webex i innych systemów. Stabilność systemu zapewniają serwery AWS (Amazon Web Services). 

Blackboard jest jednym z liderów wśród dostawców nowoczesnych rozwiązań e-learningowych, kilkadziesiąt milionów studentów i nauczycieli oraz kilkanaście tysięcy jednostek edukacyjnych na całym świecie korzysta z rozwiązań tej amerykańskiej firmy. Niektórzy Studenci i Pracownicy WPiA UJ będą mogli rozpocząć pracę z Blackboardem już od semestru zimowego, a pełne wdrożenie platformy jest planowane na koniec maja. Pracownicy zainteresowani wzięciem udziału w pierwszych szkoleniach i uzyskaniem dostępu od nowego semestru mogą zgłaszać się poprzez specjalny formularz. 

Wdrożenie systemu zostało podzielone na etapy i uwzględnia przeprowadzenie koniecznych szkoleń i kursów. Szczegółowe informacje na temat wdrożenia, szkoleń i samej platformy będą możliwie do odnalezienia w przesyłanych pracownikom i studPmateriałach.  

I etap - 1 III - 30 V: pilatożowe wdrożenie dla wybranych przedmiotów na WPiA UJ

II etap 30 V - 1 VII: sesja egzaminacyjna

III etap 1 X - rozpowszechnienie platformy na WPiA

Platforma została wyłoniona w drodze przetargą, a dostawcą i integratorem rozwiązania jest PCG Academia sp. z o.o. Zakup platformy Blackboard był możliwy dzięki realizowanemu zadania pt. „Wdrożenie systemu LMS (Learning Management System) do prowadzenia zajęć na odległość na Wydziale Prawa i Administracji UJ” w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.