Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie „Okrągłego stołu dla praworządności"

Procedowany obecnie projekt ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych i ustawę o Sądzie Najwyższym, nazywanej ustawą dyscyplinującą sędziów, nie zapobiegnie chaosowi w wymiarze sprawiedliwości spowodowanemu niezgodnymi z Konstytucją i umowami międzynarodowymi zmianami prawa w zakresie organizacji sądownictwa i powoływania sędziów. Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich działalnością orzeczniczą, zgodną z obowiązującym w Polsce prawem, stanowi naruszenie wynikających z Konstytucji i umów międzynarodowych zasad niezależności sądów  i bezstronności sędziów. W tej sytuacji konieczne jest pilne wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które zagwarantują niezależność władzy sądowniczej od wpływów politycznych a obywatelom prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego jako dziekani wydziałów prawa popieramy ideę zorganizowania "Okrągłego stołu dla praworządności"  przez środowisko naukowe reprezentowane przez prezesów Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Dziekan WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Prof. dr hab. Roman Budzinowski

Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Tomasz Giaro

Dziekan WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

 

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Dziekan WPiA Uniwersytetu Śląskiego

 

Prof. dr hab. Karol Kiczka

Dziekan WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski

Dziekan WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

 

Prof. dr hab. Marek Michalski

Dziekan WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ

Dziekan WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

 

Prof. UO dr hab. Piotr Stec

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

 

dr Ewa Pierzchała

Dziekan WPiA Uniwersytetu Opolskiego

 

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr Beata Kanarek

p.o. Dziekana WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego