Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

23.12.2018 r. zmarła prof. Maria Borucka-Arctowa

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23.12.2018 r. zmarła

prof. ZW. dr  hab. Maria Borucka-Arctowa

Pierwsza w Polsce kobieta - profesor prawa

Kierownik Katedry Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 (1971- 1991)

Kierownik Zespołu Badań nad Świadomością Prawną Społeczeństwa Polskiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN (1970 - 1993).

Najwybitniejszy polski socjolog prawa. Uczona o prekursorskim dorobku
w zakresie badań nad społecznym działaniem prawa, w szczególności nad świadomością prawną, funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz socjalizacją prawną. Autorka książki „O społecznym działaniu  prawa” (1967).

Za swoją działalność naukową i społeczną odznaczona została wieloma orderami i medalami, w tym Krzyżem Kawalerskim (1973), Krzyżem Oficerskim (1981) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej (1996). Dwukrotnie otrzymała nagrodę Leona Petrażyckiego za najlepszą pracę w dziedzinie nauk prawnych: w 1979 za książkę „Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa” oraz w 1990 roku za pracę „Skuteczność sporów w postępowaniu cywilnym w praktyce i opinii stron.”  


Wychowawczyni wielu pokoleń prawników, dla swoich uczniów Mistrz i Przyjaciel.

Żegnamy wybitną Uczoną, Człowieka wielkiej mądrości,
prawości i dobroci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 3 stycznia 2019 roku,
o godz. 10.20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i Rada Wydziału Prawa i Administracji
oraz cała Społeczność Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego