Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2018 Kraków Intellectual Property Law Summer School – druga edycja Szkoły Letniej z Prawa Własności Intelektualnej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-22 września 2018 roku odbędzie się w Krakowie II edycja Kraków Intellectual Property Law Summer School. 

Tematem przewodnim tegorocznej Szkoły mają być ograniczenia treści, dozwolony użytek oraz problematyka naruszeń praw własności intelektualnej. Szkoła prowadzona jest w całości w języku angielskim. Wykłady i warsztaty poprowadzą wybitni przedstawiciele nauki z ośrodków akademickich w Szeged (Węgry), Herclijja (Izrael), we współpracy z pracownikami Katedry Prawa Własności Intelektualnej oraz naukowcami z innych uniwersytetów polskich – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, wykład końcowy – prof. Stanisław Sołtysiński, wybitny specjalista w zakresie prawa cywilnego, własności intelektualnej, prawa handlowego oraz prawa inwestycji zagranicznych.

Organizatorem Szkoły Letniej jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Katedra Prawa Własności Intelektualnej. Szkoła Letnia odbędzie się pod patronatem honorowym Urzędu Patentowego RP.


Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w Szkole można znaleźć na stronie:

http://ipsummer.law.uj.edu.pl/ 

Serdecznie zapraszamy do udziału!