Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie Dziekana ws. organizacji zajęć w dniu 02.11.2021


Zarządzenie
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

nr 4/X/2021

z dnia 20 października 2021 r.

 

w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji

w dniu 2 listopada 2021 r.

 

w związku z wnioskiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada, działając na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 ustalam, iż w dniu 2 listopada 2021 r.:

 

  1. Zajęcia na kierunku prawo stacjonarne, które, zgodnie z harmonogramem, są prowadzone w formie stacjonarnej i hybrydowej, w dniu 2 listopada, odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne). Prowadzący zajęcia informują uczestników zajęć stacjonarnych i hybrydowych o wprowadzonych zmianach dotyczacyh formy prowadzenia zajęć w tym dniu, stosowanej technologii informatycznej (MS Teams, Cisco Webex lub Blackboard) do przeprowadzenia tych zajęć oraz o zasadach dołączenia do zajęć. Informacje przekazywane są uczestnikom zajęć za pośrednictwem korespondencji z wykorzystaniem systemu USOSweb oraz ogłaszane na stronie internetowej jednostki Wydziału.

 

  1. Pozostałe zajęcia na kierunkach: prawo stacjonarne, administracja I stopnia stacjonarna, administracja II stopnia stacjonarna,  Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, oraz Intellectual Property and New Technologies, w dniu 2 listopada 2021 r., odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, tj. w formie zdalnej.  

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

 

Pliki do pobrania
pdf
Treść zarządzenia