Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące konsultacji scenariuszy do zajęć on-line z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w obszarze rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy

Kraków, dnia 9 sierpnia 2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące konsultacji scenariuszy do zajęć on-line z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w obszarze rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” (nr umowy o dofinansowanie projektu: RPMP.10.01.04-12-0460/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 I. Zamawiający Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

Osoba prowadząca sprawę: dr hab. Krzysztof Fokt Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Pracownia Wydawnictw Źródłowych ul. Gołębia 9/235 31-007 Kraków mail: krzysztof.fokt@uj.edu.pl

Osoby do kontaktu dla Oferentów: dr Szymon Romanow, Wydział Prawa i Administracji, szymon.romanow@uj.edu.pl

POBIERZ OFERTĘ