Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o stanowisku wykonawcy w projekcie badawczym NCN

W projekcie badawczym NCN OPUS „Umowa ubezpieczenia w XXI w.” (UMO-2018/29/B/HS5/01281), realizowanym na Wydziale Prawa i Administracji UJ, oferowane jest stanowisko wykonawcy na okres 6 miesięcy.

Przedmiotem badań naukowych będzie empiryczna analiza zachowań i wiedzy konsumentów produktów ubezpieczeniowych (w szczególności opracowanie treści ankiety internetowej i analiza jej wyników, zlecenie wybranych badań podmiotom zewnętrznym, przygotowanie artykułu naukowego dokumentującego przeprowadzone badania).

Osoby zainteresowane powinny spełniać poniższe wymogi:

 • stopień doktora nauk ekonomicznych lub nauk pokrewnych;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych dotyczących edukacji finansowej konsumentów oraz nowoczesnych rynków usług finansowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie artykułów naukowych w tym języku;
 • publikacje w recenzowanych wydawnictwach naukowych.

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie poniższych dokumentów (w formacie PDF) kierownikowi projektu, dr. hab. Piotrowi Tereszkiewiczowi, prof. UJ (piotr.tereszkiewicz@uj.edu.pl) w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

 • CV zawierającego informacje o pracy badawczej i osiągnięciach naukowych;
 • listu motywacyjnego;
 • kopii dyplomu stopnia naukowego.

Warunki zatrudnienia:

 • Data rozpoczęcia: luty 2021 r. lub później.
 • Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna lub dodatek do wynagrodzenia.
 • Maksymalny czas trwania zatrudnienia: 6 miesięcy.
 • Wynagrodzenie: 1 500 PLN miesięcznie (brutto); w sumie 9 000 PLN (brutto).

Stanowisko: wykonawca w projekcie badawczym

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Termin składania dokumentów: 5 luty 2021 r.