Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe zarządzenia Rektora UJ w sprawie zdalnego nauczania, lektoratów oraz świadczeń dla studentów i doktorantów

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zarządzeniami Rektora UJ dotyczącymi lektoratów, świadczeń dla studentów i doktorantów, jak również zdalnej formy nauczania.

- zarządzenie nr 112 Rektora UJ z dnia 16 października 2020 roku w sprawie organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz wykazu uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (nie dotyczy Collegium Medicum),

- zarządzenie nr 114 Rektora UJ z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.),

- zarządzenie nr 118 Rektora UJ z dnia 26 października 2020 roku w sprawie dostosowania sposobu prowadzenia kształcenia do formy zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum).