Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

23.12.2018 r. zmarła prof. Maria Borucka-Arctowa

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23.12.2018 r. zmarła

prof. ZW. dr  hab. Maria Borucka-Arctowa

Pierwsza w Polsce kobieta - profesor prawa

Kierownik Katedry Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 (1971- 1991)

Kierownik Zespołu Badań nad Świadomością Prawną Społeczeństwa Polskiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN (1970 - 1993).

Najwybitniejszy polski socjolog prawa. Uczona o prekursorskim dorobku
w zakresie badań nad społecznym działaniem prawa, w szczególności nad świadomością prawną, funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz socjalizacją prawną. Autorka książki „O społecznym działaniu  prawa” (1967).

Za swoją działalność naukową i społeczną odznaczona została wieloma orderami i medalami, w tym Krzyżem Kawalerskim (1973), Krzyżem Oficerskim (1981) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej (1996). Dwukrotnie otrzymała nagrodę Leona Petrażyckiego za najlepszą pracę w dziedzinie nauk prawnych: w 1979 za książkę „Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa” oraz w 1990 roku za pracę „Skuteczność sporów w postępowaniu cywilnym w praktyce i opinii stron.”  


Wychowawczyni wielu pokoleń prawników, dla swoich uczniów Mistrz i Przyjaciel.

Żegnamy wybitną Uczoną, Człowieka wielkiej mądrości,
prawości i dobroci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 3 stycznia 2019 roku,
o godz. 10.20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i Rada Wydziału Prawa i Administracji
oraz cała Społeczność Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego