Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich - Rekrutacja 2018

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza uczniów szkół średnich, zwłaszcza klas maturalnych do udziału w trzeciej edycji programu edukacyjnego Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, seminariów i spotkań dyskusyjnych z wybitnymi prawnikami i działaczami organizacji pozarządowych będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach wieczornych w okresie od 1 XII 2018 r. do 30 IV 2019 r.  Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zainteresowanych uczniów prosimy o przesłanie do dnia 27 XI 2018 r. na adres akademiaUJ@gmail.com eseju na następujący temat:

„Co jest największym zagrożeniem dla praw człowieka w XXI wieku?”.[1]

Prace będą oceniana przez komisję powołaną spośród pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ. Do udziału w tegorocznej edycji Akademii zostanie zakwalifikowanych 50 autorów najwyżej ocenionych prac. Wyniki zostaną rozesłane 28 XI 2018 r. na podane przez autorów prac adresy mailowe.


[1] Wymagania redakcyjne dotyczące eseju – objętość: maks. 1 strona, rodzaj czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 12 pkt. Wraz z przesłanym esejem prosimy o podanie: imienia, nazwiska, klasy, szkoły, adresu mailowego.