Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Intellectual Property and New Technologies” - nowe studia magisterskie w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Z satysfakcją informujemy, że wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności intelektualnej, w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji UJ, uruchomione zostaną III-symetralne studia magisterskie w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies”, prowadzone przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej UJ.

Jako drugi tego typu program w Europie, studia „Intellectual Property and New Technologies” są realizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy), pod patronatem Urzędu Patentowego RP.

Nowy kierunek studiów stanowi unikalną ofertę edukacyjną na poziomie studiów magisterskich dla osób zainteresowanych specjalizacją w stale rozwijającej się dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz szeroko rozumianych nowych technologii.

Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w szczególności naruszeniem praw własności intelektualnej w Internecie, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i danych osobowych w środowisku on-line, a także ochroną patentową w obszarze nowych technologii z perspektywy krajowej, unijnej i międzynarodowej.

Studia wykorzystują nowoczesną metodę kształcenia na odległość i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule (pierwszy semestr w formie e-learningu, drugi -oparty na warsztatach i konserwatoriach, trzeci - przeznaczony na praktykę oraz pracę magisterską). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz wiodących ośrodków naukowych z zagranicy, ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii. Cały program studiów realizowany jest w języku angielskim, co stanowiąc dodatkowy atut studiów, podnosi kompetencje absolwentów oraz przygotowuje ich do pracy na arenie międzynarodowej.

Propozycja skierowana jest do studentów z kraju i zagranicy, w tym absolwentów studiów licencjackich i magisterskich (z zakresu prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, informatyki); pracowników instytucji państwowych i rządowych oraz prawników pragnących zdobyć dodatkowe wykształcenie i specjalizację w dziedzinie objętej profilem studiów.

Nową ofertą edukacyjną pragniemy zainteresować w szczególności absolwentów studiów licencjackich I stopnia „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów”, dla których studia magisterskie na uruchamianym kierunku mogą stanowić atrakcyjną kontynuację kształcenia w obszarze prawa własności intelektualnej, z nową specjalizacją w zakresie nowych technologii.

Absolwent kierunku powinien być przygotowany do podjęcia pracy w kancelariach prawniczych specjalizujących się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii, przedsiębiorstwach z obszaru nowych technologii oraz instytucjach realizujących zadania z tego zakresu.

Zapraszamy kandydatów zainteresowanych prestiżowymi studiami

 i zwiększeniem szans na rynku pracy!

Szczegóły dotyczące rekrutacji:

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4561/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

Więcej informacji: www.ipwi.uj.edu.pl (zakładka „Studia”)

Kontakt:

j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl

renata.swaldek@uj.edu.pl