Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdobądź nowe kompetencje przydatne na rynku pracy!

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji proponuje wszystkim studentom ostatnich II semestrów Wydziału Prawa i Administracji udział w:

  1. Warsztatach z: budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie; komunikacji interpersonalnej; budowania umiejętności współpracy w zespole; rozwiazywania konfliktów i negocjowania, rozwijające kompetencje komunikacyjne;
  2. Warsztatach z: kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych; podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych; elastycznego myślenia i społecznego uczenia się, rozwijające kompetencje analityczne;
  3. Praktyczne zajęcia w formie projektowej i warsztaty, rozwijające kompetencje informatyczne, w tym z zakresu wyszukiwania informacji;
  4. Certyfikowane szkolenia i zadania praktyczne w  formie projektowej (kurs autoprezentacji i efektywnego opracowania i pokazu materiałów zawodowych w językach  obcych), rozwijające kompetencje językowe;
  5. Warsztatach, zajęciach w formie projektowej i współpracy z podmiotami zagranicznymi, rozwijające kompetencje przedsiębiorcze;
  6. Wizytach studyjnych w instytucjach zagranicznych. Celem wizyt jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w grupie międzynarodowej, zapoznanie studentów z kulturą organizacyjną i sposobem pracy instytucji, poznanie możliwości realizacji kariery w wizytowanej instytucji, udział w warsztatach i zadaniach w formie projektowej prowadzonych przez pracownika instytucji.

Rozpoczęcie rejestracji na zajęcia organizowane w ramach projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji w semestrze zimowym 2017/2018:

1 października 2017 w systemie USOS

Organizacja  zajęć

Zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych, poza certyfikowanymi szkoleniami rozwijającymi kompetencje językowe (62 godz. zajęć)

Szczegółowe informacje

http://www.jcrk.uj.edu.pl/

Kontakt:

Jednostka prowadząca projekt: Biuro Analiz Instytucjonalnych in Raportowania UJ