Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 1/2012 Prodziekana WPiA z dnia 27 lutego 2012

Podania o powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego (§13 p.4 Regulaminu studiów) można składać najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej . Podania złożone później nie będą rozpatrywane.

Data opublikowania: 02.04.2013
Osoba publikująca: Jerzy Kura